;
Събития

Форум „Кариери и студенти“ 2020 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Централно фоайе на корпус І; Централно фоайе на корпус ІІ; Фоайе пред Аула. Организатор: Център за кариерно развитие и обучителни ресурси Участници: Над 34 водещи фирми и работодатели присъстващи на пазара на труда в България, и студенти. Център за кариерно развитие и обучителни ресурси при НБУ за 18-ти път предстои да организира форум \u201EКариери и студенти\u201C 2020. На 28 април 2020 г. ще присъстват предварително селектирани фирми и организации, които ще предложат на студентите палитра от разнообразни работни позиции доближаващи се до изучаваните професионални направления от тях. Успоредно с изложението, в Център за книгата на университета сме планираме да се състои поредица от 3-4 дискусионни панела (по 50 мин. всеки), в които специалисти в управление на кариерната област и студентите ни ще се обсъди полезна информация. В процеса на организиране на събитието ще се добавят и други допълнителни активности.