;
Събития

Национална научна конференция „140 години Трифон Кунев“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 20 Организатор: Департамент \u201EНова българистика\u201C Водещ: проф. Пламен Дойнов, д.н. Участници: Преподаватели и учени от Нов български университет, Софийски университет, Великотърновски университет, Шуменски университет, НАТФИЗ, Институт за литература при БАН Конференцията е посветена на 140-годишнината на Трифон Кунев (1880\u20131954). Целта на докладите е да реконструират разностранното присъствие на един от забележителните български поети, публицисти, хумористи и общественици на ХХ век.