;
Събития

Трета школа по превод НБУ TRAD NBU 2020 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

07.02.2020 г. Корпус 2, Зала 305 \u2013 13.00 \u2013 13.30 ч. Откриване на школата по превод Корпус 2, Зала 305 \u2013 13.30 \u2013 14.30 ч. доц. д-р Елена Тарашева: Превод за медиите \u2013 проблеми и решения Корпус 2, Зала 305\u2013 14.30 \u2013 15.30 ч. преп. Галина Величкова: Преводът като канибализъм - ролята на преводача в претворяването на литературния текст Водещи: проф. д-р Дияна Янкова проф. дфн Мария Грозева-Минкова доц. д-р Елена Тарашева доц. д-р Елена Савова доц. д-р Ирина Георгиева доц. д-р Татяна Фед гл. ас. д-р Станислав Богданов гл. ас. д-р Даниела Александрова гл. ас. д-р Милен Шипчанов ас. Петя Петкова-Сталева преп. Галина Величкова преп. Любка Славова преп. Маргарита Хаджиниколова преп. Магдалена Божкова Работни групи: Юридически и правно-административен превод: 16.20 \u2013 17.50  Зали за работните групи по езици: Английски език \u2013 зала 305, корпус 2 Испански език \u2013 зала 407, корпус 2 Италиански език \u2013 зала 409, корпус 2 Немски език \u2013 зала 403, корпус 2 Френски език \u2013 зала 405, корпус 2 Руски език \u2013 зала 410, корпус 2 Работни групи: Превод на научно-популярен текст: 10.00 - 11.30 ч. Зали за работните групи по езици: Английски език \u2013 зала 305, корпус 2 Испански език \u2013 зала 407, корпус 2 Италиански език \u2013 зала 409, корпус 2 Немски език \u2013 зала 403, корпус 2 Френски език \u2013 зала 405, корпус 2 Руски език \u2013 зала 410, корпус 2 Обща работна група на тема \u201EЛокализация и превод (L10N & T9N, i18N\/G11N)\u201C Зала 402, корпус 2 \u2013 13.00 \u2013 14.30 ч. Зала за закриване на събитието: зала 305, корпус 2: 15:00 \u2013 15:30 ч. Теми в школата по превод: Превод за медиите \u2013 проблеми и решения Преводът като канибализъм - ролята на преводача в претворяването на  литературния текст Юридически и правно-административен превод Превод на научно-популярен текст Локализация и превод (L10N & T9N, i18N\/G11N)