;
Събития

Представяне на „Американска литературна теория и критика“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница Организатор: Център за книгата Лектор: проф. Христо Тодоров Участници: проф. Албена Бакрачева За първи път на български език излиза представителна подборка от американската литературна теория и критика на ХХ век: имена и термини, които досега битуват у нас по-скоро спорадично, вече са част от българското културно мислене и българския културен идиом. АЛБЕНА БАКРАЧЕВА, д.н. е професор по американска литература в Нов български университет. Създател е на Магистърска програма на НБУ \u201EАмериканистика и британистика. Сравнителни изследвания\u201D (на английски език). Албена Бакрачева е автор на книгите: Близост в различията (1995); Заложби на отвореността (1997); Видимост отвъд видимото (2007); The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing (2009, 2017), както и автор на многобройни статии в български и международни научни издания. През 2013 г. престижното международно издателство Rodopi публикува книгата й Visibility Beyond the Visible. The Poetic Discourse of American Transcendentalism (Rodopi Publishing House, Amsterdam-New York, NY 2013). Албена Бакрачева е съставител и преводач на тома Хенри Дейвид Торо. Живот без принцип. Избрани произведения (2001 и 2011), съставител и редактор на The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature (2005), съставител, автор на предговора и преводач на тома Ралф Уолдо Емерсън. Свръхдушата. Избрани произведения (2014). Проф. Бакрачева е член на  Thoreau Society, USA и член на Изпълнителния борд на Международната асоциация по американистика (IASA). Международният й опит включва: Fellowship of the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Freie Universitaet, Berlin, Germany (1992), Fulbright Grant \u2013 SUNY, USA (1993-94), USIA Fellowship \u2013 Summer Institute on Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky, USA (1999), както и многобройни участия в конференции в Европа и САЩ. През юли 2014 г. в Конкорд, Масачузетс, САЩ проф. Албена Бакрачева, д.н. бе удостоена с Голямата награда \u201EУолтър Хардинг\u201D за изключителни заслуги в областта на американистиката.