;
Събития

Представяне на „България: превръщането в сателит (анализ на историческите събития от 1944 до 1953 г.). В защита на Негово Височество княза“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница Организатори: Център за книгата департамент \u201EПраво\u201C Лектор: проф. Веселин Вучков Модератор: проф. Екатерина Михайлова Участници: преподаватели и студенти Настоящото издание е втората книга от поредицата \u201EБългарско юридическо наследство\u201C на Нов български университет. Целта на поредицата е да публикува трудове на видни български юристи, които са оказали влияние върху развитието на българската и световната наука за правото. Професор Никола Долапчиев (1897\u20131964) е титуляр на дисциплината \u201EНаказателно право\u201C в Юридическия факултет на Софийски университет \u201EСв. Климент Охридски\u201C до 1944 г. Бил е ръководител на Катедрата по наказателно право и наказателно съдопроизводство, както и Декан на факултета. Той е автор с международна известност.