;
Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Трениране на успешни родители - Варна

infea.bg

Още една група "успешни родители", настоящи и бъдещи получи нови комуникативни умения и познания за това, как да поддържат добри взаимоотношения с децата и близките си!