;
Обучения

СЪОБЩЕНИЕ 1 / COVID-19

infea.bg

Уважаеми колеги,


На основание обявеното извънредно положение и наложените от правителството мерки, както и заповедта на министъра на здравеопазването за спиране на присъствените занятия, ИД на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) разпорежда спиране на присъствените курсове за специална и допълнителна подготовка. Започналите курсове, които не съдържат практически занятия могат да бъдат довършени неприсъствено, ако съответното учебно заведение център декларира възможност за това.


Курсове, които могат да се извършват дистанционно и учебно заведение декларира възможност да провежда такива, ще бъдат одобрявани от ИАМА след заявяване.


Морска администрация - Варна