;
Разни

В дъното на всичките ни беди е невежеството. (Йога сутра 2.4)

infea.bg

Патанджали го е казал преди хиляди години:

avidyā kṣetram-uttareṣām prasupta-tanu-vicchinn-odārāṇām

В дъното на всичките ни беди е невежеството. (Йога сутра 2.4)

Изгледайте интервюто. Не само заради вируса,а защото е ценно!