;
Обяви за работа

ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР

infea.bg

Реф. №         ХФ

Регион:         Бургас

Подрегион:   Бургас

Категория:    Мениджмънт

Ниво:            Експертен персонал с ръководни функции

Тип заетост: постоянна, пълен работен ден


За наш клиент, фирма с основна дейност производство на промишлени стоки, търсим ФИНАСОВ МЕНИДЖЪР със следните изисквания:

*Висше икономическо образование-подходяща специалност

*Практически опит като финансов мениджър/директор-ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

*Релевантен опит в производствено предприятие-предимство

*Много добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel

*Английски език -добро работно ниво обслужващо длъжността

*Изявени организационни и професионални качества придобити с опита

*Нагласа за динамична и екипна работа с производствен ритъм

*Аналитично мислене, отговорно поведение и амбиция за професионално доказване


Длъжностните задължения включват:

-Организиране и отговорност за изпълнението на финансовата дисциплина

-Изготвяне на себестойност за всеки планиран за производство артикул

-Следене и контрол за поддържане на изрядна на документация

-Въвеждане,поддържане и актуализация на пълната номенклатура

-Изготвяне на регулярни справки и анализи към управителя на дружеството

-Други задължения съотносими към отговорностите на длъжността


Работодателят предлага:

*Заетост-понеделник-петък,РВ-8.30 ч-16.30 ч.

*РЗ-1300 нето стартова за изпитателния срок

*Коректни трудово правни отношения съгласно КТ

*Стабилна йерархична структура и професионална среда от специалисти

*Работа в утвърдена фирма с традиции,възможност за реализация и развитие


Необходими документи за кандидатстване-актуална автобиография с подробно описан трудов опит.


Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в Република България №2738/15.02.19