;
Венчални халки

СЪРЦА | Virtuosa

virtuosabg.com

Сърцето е най-разпространеният символ на любов и привързаност. Първоначално се среща като анатомична рисунка, изобразяваща човешкото сърце в средновековните научни  трудове. Смята се, че в процеса на преписването им се е трансформирало в по-опростена и стилизирана форма. В комбинация с вярването, че човешкото сърце е източник на емоции като любов и привързаност, през периода на Ренесанса идеограмата придобива характерния романтичен символизъм, с който е позната и до днес. Уважаеми клиенти, цената е ориентировъчна. Крайната цена зависи от конкретните размери, тъй като размерите влияят на грамажа на готовите халки