;
Събития

Национална научна конференция с международно участие - 100 години „Златорог“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатори: департамент \u201EНова българистика\u201C, Литературно-историческа школа \u201EД-р Кръстьо Кръстев\u201C Участници: учени от различни академични институции Конференцията е свързана с 100-годишнината на списание \u201EЗлаторог\u201C \u2013 едно от най-авторитетните литературни издания у нас в периода преди комунистическата диктатура, както и с излизането от печат фототипно издание на първия брой на списанието, придружен с изследване, посветено на делото на главния редактор на списанието Владимир Василев, изготвено от доц. Елка Трайкова и проф. Михаил Неделчев и издадено от издателството на НБУ.