;
Събития

Публична лекция „Дейностно ориентираният подход в преподаването на чужд език за професионални цели“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Online Организатор: Изследователски център \u201EКомпютърна и приложна лингвистика\u201C Лектор: д-р Емануела Свиларова Модератор: доц. д-р Мария Стамболиева Участници: преподаватели и студенти на ИЦ \u201EКомпютърна и приложна лингвистика\u201C, преподаватели в НБУ, външни гости Д-р Свиларова ще представи съвременни постижения в областта на преподаването на специализиран чужд език, в т.ч. примери от своя опит като преподавател по чужд език в специализираната област на администрацията и управлението. Лекцията ще бъде интересна и полезна за преподаватели по чужд език в НБУ и други ВУЗ, за студенти и кандидат-студенти в програми по приложни чужди езици. Д-р Свиларова е защитила докторска дисертация по сравнителна литература в университет Париж 3 \u2013 Нова Сорбона. Съавтор е в учебници по френски език за гимназиите с интензивно изучаване в България, на помагалото \u201EСмях в час по френски език\u201C, работи със студенти от специалност Стопанско управление на СУ \u201EСв. Кличент Охридски\u201C по специализиран френски език в областта на администрацията и управлението.