;
Събития

18 декември – Световен ден на арабския език - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

YouTube Организатори: департамент \u201EСредиземноморски и Източни изследвания\u201C програма \u201EАрабистика\u201C Участници: студенти и преподаватели от програмата Световния ден на арабския език се празнува от 2012 година. На тази дата през 1973 година Генералната асамблея на ООН приема арабския за шестия официален език на Организацията.  Изображение: https:\/\/bg.wikipedia.org\/