;
Събития

Публична лекция „Устойчиво градско развитие по време на (глобална) криза“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Meeting ID: 881 4712 6283 Организатор: департамент \u201EПолитически науки\u201C Лектор: д-р Евелина Стайкова, департамент \u201EПолитически науки\u201C Дискутант: д-р Юлиана Хаджичонева, департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Участници: студенти и преподаватели от департамент \u201EПолитически науки\u201C и \u201EАдминистрация и управление\u201C Днес повече от половината население на земята живее в градове. Този фактологичен цивилизационен прелом върви успоредно с друг, който касае философията в управлението на градовете. Не е възможно да бъде мисленo извън парадигмата на устойчивото развитие. Съвременният град е място на контрасти. В него възникват проблеми, но се намират и решения. В периоди на криза, някои от най-големите дефицити в градското управление стават чувствително видими. От друга страна, именно кризата катализира развитието на едни от най-иновативните решения. Евелина Стайкова е доктор по политически науки и ръководите на департамент \u201EПолитически науки\u201C на Нов български университет. Координатор е на CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания). Нейните преподавателски и научни интереси включват теми, свързани с градски политики и местна демокрация, миграционни изследвания, популистки партии и движения. Има опит в координиране и участие в различни проекти в сферите на анализ на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градски политики. Последните й изследователски проекти са \u201CMATILDE - Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions\u201D (Horizon 2020), \u201CReCriRe - Representations of the crisis and crisis of representation\u201D (Horizon 2020); \u201CCEASEVAL - Evaluation of the common European asylum system under pressure and recommendations for further development\u201D (Horizon 2020). Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания. Последната й книга е \u201EГрадски политики и местна демокрация в началото на 21 век\u201C (2020).