;
Събития

Представяне на „Българската мечта – позитивната концепция“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Meeting ID: 814 8258 1797 Passcode: 147129 Организатори: Център за книгата, департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Модератор: доц. д-р Димитър Панайотов Дискутанти: доц. д-р Кристиян Хаджиев, гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева Юбилейното издание \u201EБългарската мечта \u2013 позитивната концепция\u201C поставя началото на поредицата \u201EЛидерство, общество, стратегически визии\u201C \/ \u201ELeadership, Society, Strategic Visions\u201D Series (LSSVS) и е приемник на сборниците със статии от ежегодните международни и национални научно-практически конференции на департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C, НБУ за периода 2013\u20132019 г., които са следвали стандартите на SCOPUS, като: \u201EБизнесът \u2013 позитивната сила в обществото; \u201EУстойчиво развитие и управленски практики: България-Бавария\u201C, \u201EЧовешкият капитал \u2013 методология, измерения и практики\u201C, \u201EЛидерството \u2013 време е за промени\u201C; \u201EСтратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации \u2013 институции \u2013 бизнес)\u201C; \u201EВласт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)\u201C. LSSVS предоставя форум за научни изследвания в областта на администрацията и управлението, различни аспекти от бизнеса, публичната сфера и тяхното въздействие върху обществото. Ще откриете изданието в Електронния каталог на изданията на НБУ. Събитието ще бъде излъчено и във Фейсбук страница Център за книгата.