;
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“ - Четенето с разбиране – модели и изводи за обучението - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатори: гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност\u201C, проф. Мони Алмалех, д.н. Лектор: доц. д-р Елена Савова Дискутанти: гл. ас. д-р Владимир Димитров, проф. Мони Алмалех, д.н. Участници: преподаватели от различни департаменти дискутират различни аспекти на проблема \u201Eчетене с разбиране\u201C Втората сбирка на семинара \u201EСлово и образ в мисленето на дигиталните поколения\u201C има идея да продължи дискусията върху темите \u201EЧетене с разбиране\u201C, \u201EВръзката между езикови и други когнитивни процеси\u201C, \u201EКогнитивно развитие\u201C, \u201EАктивни методи на обучение\u201C, \u201EКогнитивна психология и социално познание\u201C, \u201EЕлектронно обучение и нови приоритети\u201C. Доц. д-р Елена Савова е преподавател от департамент \u201EЧужди езици и култури\u201C. Основни й изследователски интереси са по методика на обучението по чужд език чрез художествени текстове и теории за разбирането на текста. Доц. Савова има изследвания в областта на херменевтика на междукултурното общуване, преподаването на немски език като чужд, немскоезична литература и др.