;
Събития

Публична онлайн лекция „Изграждане на 3D дизайн за виртуални среди с използване на професионални софтуерни продукти за 3D моделиране и видео обработка“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EТелекомуникации\u201C Лектор: ас. д-р Йоана Иванова Участници: студенти и преподаватели от департамент \u201EТелекомуникации\u201C Студентите ще се запознаят с основни методи за създаване на реалистични 3D сцени с помощта на професионални продукти за 3D моделиране, анимация и видео обработка. Ще имат възможност да придобият практически умения, свързани с технологията \u201CChroma Key\u201D, чрез която заснет на зелен екран обект се изрязва от фона, за да бъде импортиран в друго видео или 3D сцена. Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността щатен асистент към департамент \u201EТелекомуникации\u201C на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г. Специализираните курсове, които води, са свързани с дизайн с CAD\/CAM и 3D печат, 3D дизайн за виртуални среди и технологии за дигитализация; Интелигентни транспорти системи; техники за интеграция в цифровото видео производство; проектиране и моделиране на високотехнологични центрове; приложения на Информационните технологии в сигурността.