;
Английски книги

DRAGONLAST, vol.1, #1-5

bookoholic.net

Детайлно описание Ревюта В началото на времето драконите управлявали Света. Те били могъщи създания, надарени с интелект и магически способности. Но въпреки своите дарби били егоистични и груби, което довело до борба за надмощие помежду им. В течение на векове те се избивали безмилостно, носейки нещастие на всички други същества на земята. Така от богове постепенно се превърнали в зверове, като в тяхната сянка се надигнала друга раса - хората. Това е история за смяна на времената, когато старите богове загубили своята сила и били заменени от човечеството. Двама легендарни герои, родени от сблъсъка между двете раси, поемат на мисия да променят съдбата на света и да установят новия ред. Съдържа Драгънласт, броеве #1-5 Комиксът не се препоръчва за лица под 15 години. In the beginning of time, dragons ruled over the world. They were mighty creatures, gifted, with intellect and magic skills. Yet despite their intellect, they were selfish and cruel... Which drove them into a war for supremacy. And that became the cause of their downfall. Over the centuries they slew each other without mercy, bringing misfortune to every creature great and small... And that is now - from gods - they turned into beasts. But in their shadow another race arose... humans. \u201C This is a story about the change of times when the old gods lose their power and have been replaced from the humanity. Two legendary heroes born from the violent contact between the dragons and humans establish the new world order. Collects DragonLast #1-5 15+, strong language and graphic content