;
Събития

Студентски четения „Тълкуването в континенталната правна доктрина” - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EПраво\u201C Лектор: гл. ас. д-р Емилия Димитрова Участници: студенти от втори курс в МП \u201EПраво\u201C Студентите от втори курс в МП \u201EПраво\u201D ще представят книгата на проф. Иван Апостолов \u201EЕволюцията на континенталната тълкувателна теория\u201D. Целта е да задълбочат знанията си по въпросите на тълкуването в правото и да се запознаят с личността и творчеството на един от най-забележителните български юристи - преподавател, адвокат, арбитър, учен и ерудит, получил международно признание, проф. Иван Апостолов по случай 110 години от рождението му. Изображение: Английска гимназия \u201DПроф.Иван Апостолов\u201D