;
Събития

Семинар „Технологии за дигитализация и 3D сканиране“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Участници: студенти от департамент \u201EТелекомуникации\u201C По време на семинара ще бъдат представени съвременни технологии за дигитализация. Практическата част на семинара включва методи за извършване на дигитални трансформации на физически обекти с използване на средства за 3D сканиране и софтуерни продукти за 3D моделиране. Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността щатен асистент към департамент \u201EТелекомуникации\u201C на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г. Специализираните курсове, които води, са свързани с дизайн с CAD\/CAM и 3D печат, 3D дизайн за виртуални среди и технологии за дигитализация; Интелигентни транспорти системи; техники за интеграция в цифровото видео производство; проектиране и моделиране на високотехнологични центрове; приложения на Информационните технологии в сигурността.