;
Промоции

ЛАЙКА КАНА ЗА ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДА КАРМЕН АИДА + ФИЛТЪР * 3 + БУТИЛКА

apteka.framar.bg

Филтрираща кана за вода на Лайка, която допринася за благополучие и по-здравословен начин на живот във всеки дом. Каната е предназначена да филтрира питейната вода от мрежата, благодарение на пълнител, подобряващ нейния вкус. Достатъчно е да я напълните с чешмяна вода и да изчакате няколко минути, за да премине през филтъра, който може да се използва за 1 месец или за около 150 л вода. След това трябва да се смени, за да е приятен вкусът на водата.  Каните за филтриране на вода Laica използват филтърна система за двуфазен поток. Всички филтри имат йонообменни смоли и активни въглеводороди. Активираните въглероди помагат за намаляване на хлора и неговите производни. Йонообменните смоли ловят и намаляват тежките метали в чешмяната вода. Водата, която се филтрира, трябва да бъде питейна и микробиологично безопасна! Проверете целостта на продукта, след като го извадите от опаковката. Ако забележите повреда, не използвайте уреда и се свържете с оторизиран представител. Консултирайте се с лекар преди употреба на продукта ако страдате от специфични заболявания, алергии или сте подложени на диети. Продуктът може да се използва от деца над 12 години. Никога не филтрирайте топла вода. Да се филтрира само студена течаща вода, свързана към мрежата за водно захранване. Продуктът не е предназначен за употреба в микровълнова фурна. Електронният индикатор не трябва да се потапя във вода, поради опасност от повреждане. Каната не трябва да се използва с предварително третирана вода. Филтриращият пълнител трябва да се подменя на всеки 150 литра\/30 дни, за да бъде гарантирана максимална ефективност и безопасност на продукта.