;
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Oрганизация на личната охрана - обучение на охранителния състав - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: проф. Николай Радулов, д.н. - ръководител на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лектор: Красимир Лалев \u2013 началник сектор \u201EУчебен център\u201C, Национална служба \u201EОхрана\u201C Модератор: гл. ас. д-р Дафинка Сидова Участници: студенти на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лекцията ще се фокусира върху охраната на високопоставени личности е дейност, която се отличава с изключителна динамика и представлява сложна система от организационни и тактически действия, които категорично изискват отлична комуникация и взаимодействие между различни държавни структури. Ще се дискутира спецификата на дейността, която предполага богат комплекс от качества и умения, необходими на служителите, които организират и осъществяват личната охрана. Ще бъдат обсъдени методи и форми на обучение за придобиване на изискуемите умения, както и иновации и предизвикателства в подготовката на служителите от НСО. Красимир Лалев работи в НСО от 2003 г. като заема различни длъжности - офицер от постова охрана и пропускателен режим, ръководител на екип за лична охрана, а към настоящия момент като инструктор по \u201EТехники и тактики за защита\u201C, \u201EСпециална подготовка\u201C и \u201EТактическа подготовка\u201C, което е обвързано с позицията му на началник сектор \u201EУчебен център\u201C. Преминал е през редица международни и вътрешни курсове, семинари и обучения като: \u201EАнтиснайпер контрол\u201C - Франция, \u201EАнтитероризъм и въоръжен отговор на заплахи\u201C - Грузия, курсове за лична охрана в Молдова, Румъния, Украйна и др. В момента е докторант на самостоятелна подготовка към департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C, ДП \u201EСтратегии и политики за сигурност\u201C. Разработва дисертационен труд на тема: \u201EПолитики и инструменти при управлението на човешките ресурси в структурите за сигурност\u201C с научен ръководител проф. Георги Бахчеванов, д.н.