;
Събития

Семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ - Мястото на обществените медии и по-специално на БНР в обществения дискурс във века на изкривена действителност, породена от фалшиви новини - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EМедии и комуникация\u201C Гост-лектор: Андон Балтаков Научен ръководител: проф. д-р Десислава Бошнакова Модератор: гл. ас. д-р Десислава Данкова Участници: студенти и преподаватели от департамент \u201EМедии и комуникация\u201C Андон Балтаков е генерален директор на БНР. В началото на 2020 година той печели конкурса за генерален директор на Радиото. Има магистърска степен по бизнес администрация от университета 'Йейл' и висше икономическо образование от УНСС в София. През 90-те години преминава през \u201Eшколата\u201C на БНР като журналист, специализира в BBC. Работи 7 години в агенция Associated Press в Ню Йорк, където заема ръководни позиции в отдела за дигитални продукти и стратегическо планиране, старши директор бизнес операции в CNN Digital. Има консултантска компания в САЩ в областта на медиите.