;
Събития

Семинар „Вътрешният одит и превенция прането на пари“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

ZOOM Организатор: департамент \u201EИкономика\u201C Водещ: Ваня Венова \u2013 отговорник по качество за съответствие, KBC Group Модератор: гл. ас. д-р Ралица Димитрова Участници: студенти от МП \u201EСчетоводство и одитинг\u201C Този семинар има за цел да запознае аудиторията с ролята на вътрешната контролна среда в превенцията срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Ще бъдат представени мерки по отношение разпознаване на най-често срещаните практики, свързани с прането на пари, както и каква е регулаторната среда и санкциите, произтичащи от липсата на ефективни вътрешни контроли и отчетност. Участниците ще придобият представа как и защо е важно да се идентифицира крайният собственик, защо обществените поръчки са особено предпочитан инструмент за пране на пари и кои са страните, поставени под ембарго. Не на последно място, ще бъде разгледана ролята на вътрешния одит в подобряването качеството на вътрешните контроли и текущия мониторинг. Ваня Венова е старши вътрешен одитор в дирекция \u201EВътрешен одит\u201C в ОББ АД от 2016 г. Преди това има 5 години опит като експерт в Управление \u201EЕвропейски проекти и финансови институции\u201C в СИБАНК ЕАД. Бакалавър по Европеистика в УНСС и магистър по Финанси в НБУ.