;
Събития

Публичен онлайн семинар „Интерактивни медии и практика“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

classroom.google.com код: b74cwek Организатор: департамент \u201EМедии и комуникация\u201C Водещ: проф. Руси Маринов Координатор: гл. ас. д-р Тодор Панайотов Участници: преподаватели от НБУ, докторанти, магистри и бакалаври от департамент \u201EМедии и комуникация\u201C и гости Традиционен семинар. Провежда се от 2000 г. като студенти и докторанти представят свои проекти, свързани с нови медийни платформи и интерактивни практики. В тематичния план на семинара са включени проекти, имащи отношение към интерактивни комуникации и медии.