;
Събития

Публична лекция „Новата библиотека като архитектурна забележителност“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Свободен достъп в Moodle Организатор: департамент \u201EАрхитектура\u201C ас. д-р арх. Виолета Шатова Лектор: ас. д-р арх. Виолета Шатова, департамент \u201EАрхитектура\u201C Участници: студенти от магистърска програма \u201EАрхитектура\u201C и допълнителна публика със съответните интереси През последните 2 десетилетия цяла поредица от големи и малки градове, по всички краища на света, издигат нови библиотечни сгради. Архитектурата им е наистина впечатляваща. Разнообразието на библиотеките, които в момента съществуват, показва как сгради от този вид обединяват най-новите технологии и историята. Вместо да заплашва традиционната концепция за библиотеката, интеграцията на новите информационни технологии става катализатор, който я трансформира в един по-жизнен интелектуален център. Тази сграда, която днес е комбинация от миналото (печатни колекции) и настоящето (нови информационни технологии), се разглежда с нова перспектива и разбиране. Съществуват големи и емблематични проекти, но също така има примери и за неизвестни и малки библиотеки, които отговарят на новите тенденции, също много добре. В лекцията ще бъдат разгледани интересни примери от съвременните библиотеки по цял свят, които свързват хора от различна възраст и култура и се възприемат, не само като дом на книгата, но и като място с по-широко съдържание.