;
Събития

Атанас Славов и пътуването като форма на свобода - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Meeting ID: 892 3164 6005 Security: 688414 Организатор: Център за книгата Модератор: доц. д-р Йордан Ефтимов Събитието е свързано с един от много интересните български писатели \u2013 Атанас Славов и се провежда от години в НБУ на тази дата. Събитието ще бъде съпроводено от изложба в библиотеката на университета в чест на автора. Лична сбирка Университетски архив Лична библиотека \u201EАтанас Славов\u201C