;
Събития

Представяне на „Атеистичната политика в комунистическа България, ч.1“, със съставител доц. д-р Живко Лефтеров - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Zoom Meeting ID: 897 5551 9275 Passcode: 546233 Организатори: Център за книгата департамент \u201EИстория\u201C Модератор:  проф. д-р Веселин Методиев Дискутанти: доц. д-р Михаил Груев проф. д-р Момчил Методиев \u201EАтеистичната политика в комунистическа България\u201C е сборник с документи в три части, който разкрива идеологията и практиката на тоталитарния режим за социално инженерство в полето на вярата. Политиката на БКП \u201Eза изкореняване на религиозните суеверия и предразсъдъци, за атеистичното възпитание и внедряване на новите социалистически граждански ритуали\u201C е естествено насочена към най-интимните моменти от живота на човека. Реализирането ѝ в български условия е подчинено на общи за комунистическия блок тенденции, но има и своите особености, свързани с конфесионалната картина у нас. Оттук и главна цел на настоящото издание е да представи с документи методите и резултатите на тази политика в отделните окръзи\/области на страната, различаващи се помежду си както по религиозната принадлежност на своето население, така и по дейността на окръжните партийни комитети, ръководствата на обществените организации и органите на местната власт.