;
Събития

Студентски четения „Връзки между правните отрасли“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Лектори: гл. ас. д-р Гинка Симеонова и гл. ас. д-р Силвия Цонева Студенти от МП \u201EПраво\u201D ще представят своите разработки, развити в рамките на кръжоците по облигационно право и данъчно право и процес по теми, изследващи взаимовръзките между отделните правни отрасли. Целта е студентите да задълбочат знанията си и да анализират различни въпроси, които възникват при приложението на сходни правни институти в отделните правни отрасли.