;
Събития

Публична лекция „Високото пространство в дневната при къщите“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Meeting ID: 799 0157 8233 Организатори: департамент \u201EАрхитектура\u201C гл. ас д-р арх. Климент Иванов Лектор: гл. ас. д-р арх. Климент Иванов Участници: преподаватели от департамент \u201EАрхитектура\u201C, студенти и външни гости Гл. ас. д-р арх. Климент Иванов е преподавател в департамент \u201EАрхитектура\u201C на НБУ и основател на проектантско бюро \u201EКлимент Иванов Архитекти\u201C. Научните му занимания са в сферата на жилищните сгради и високото пространство в тях. Професионалните му интереси са в обществените и жилищните сгради, като и във възстановяването и адаптацията на съществуващи сгради и останки от тях.