;
Събития

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“ - Отчуждението на гражданите от Църквата: основна цел на тоталитарната държава - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: департамент \u201EПраво\u201C департамент \u201EИстория\u201C Лектор:  проф. Момчил Методиев, д. ф. н. Модератор: проф. д-р Веселин Методиев Участници: проф. Райна Николова, д. н., проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, други преподаватели и студенти от Нов български университет Изданието на семинара е посветено на управленските практики на тоталитарната българска държава в периода 1944 \u2013 1989 г., насочени към отчуждаване на гражданите от дейността на Българската православна църква. Проф. д. ф. н. Момчил Методиев е завършил история в Софийския университет \u201EСв. Климент Охридски\u201C. Той заема академична длъжност \u201Eпрофесор\u201C в Нов български университет. Автор е на монографиите \u201EНюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници\u201C, \u201EДържавна сигурност - предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери\u201C (2016 г., с Мария Дерменджиева), \u201EМежду вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944\u20131989\u201C (2010 г.), \u201EМашина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава\u201C (2008 г.) и \u201EПапите и тяхната империя. ІІ - VІІ в.\u201C (2002 г.). Изследвал е архивите на БКП в рамките на Проекта за историята на Студената война на института \u201EУдроу Уилсън\u201C във Вашингтон, а в периода 1997-2008 г. е работил като дипломат в Министерството на външните работи. Сътрудник е на Института за изследване на близкото минало, главен редактор на сп. \u201EХристиянство и култура\u201C.