;
Събития

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава“ - Исторически и юридически разказ за личността и творчеството на юриста, политика и изследователя Александър Гиргинов - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: департамент \u201EПраво\u201C департамент \u201EИстория\u201C Лектор:  проф. Райна Николова, д. н. Модератор: проф. д-р Веселин Методиев Участници: проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, гл. ас. д-р Деяна Марчева, проф. Райна Николова, д. н., други преподаватели и студенти от Нов български университет Изданието на семинара е посветено на живота и делото на юриста, политика и изследователя Александър Гиргинов.