;
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Измамите с ДДС като заплаха за националната и международната сигурност - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: проф. д-р Ненко Дойков Лектор: Даниел Милев \u2013 експерт по финансова сигурност Модератор: гл. ас. д-р Дафинка Сидова Участници: студенти на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лекцията има за цел да представи на езика на сигурността една слабо популярна, но силно влияеща средата за сигурност заплаха. Измамите с ДДС позволяват с малко усилия да бъдат ефективно \u201Eоткраднати\u201C много пари от националния бюджет. Ще бъде разяснена същността им и ще бъдат разгледани някои техни разновидности. Ще бъдат откроени някои аспекти на противодействието на измамите с ДДС - онагледени с примери от практиката на най-високо държавно ниво. На последно място, ще бъде оценено влиянието на измамите с ДДС върху България и върху Европейския съюз. Даниел Милев придобива бакалавърска степен от Академията на МВР през 2012 г., а от 2015 г. е магистър по \u201EМеждународни отношения' от Пловдивския университет \u201EПаисий Хилендарски\u201C. В периода 2012 г. - 2019 г. работи в службите за сигурност - ГДБОП на МВР и ДАНС по направление \u201EФинансова сигурност'. Професионалният му опит е профилиран в противодействие на данъчните измами и измамите със средства от Европейските фондове. В момента е докторант на самостоятелна подготовка към департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C, ДП \u201EСтратегии и политики за сигурност\u201C. Разработва дисертационен труд на тема: \u201EУсъвършенстване на организационните и тактически аспекти на противодействието на измами с ДДС\u201C с научен ръководител проф. д-р Ненко Дойков.