;
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Криза-политика-не\/сигурност- азбука на управлението - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: проф. Николай Радулов, д.н. - ръководител на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лектор: Николай Марков - експерт по национална сигурност Модератор: гл. ас. д-р Дафинка Сидова Участници: студенти на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лекцията има за цел да формулира и постави на кртичен анализ естествени и други процеси, свързани с управлението и функционирането на системата за защита на националната сигурност. Студентите ще се запознаят с начина и формите на управление на системата в режим на скрити кризи от организационен и управленски характер, които неизбежно поставят на изпитание политическата сигурност на страната. Познаването на тези зависимости и висотата на възможния експертен рефлекс стоят в основата на ефективното и ефикасно управление - единствено годно да реализира добавена стойност в сигурността. Николай Марков е бивш офицер от НСО, с 14-годишен стаж в специалните служби, известен експерт по национална сигурност, често канен от медии за оценяване състоянието на националната сигурност. В момента е преподавател в департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C по курсове с тематика: противодействие на организираната престъпност, разузнаване и контраразузнаване. Заедно с това е и докторант на самостоятелна подготовка в ДП \u201EСтратегии и политики за сигурност\u201C. Разработва дисертационен труд на тема: \u201E Модел на идентификация и противодействие на скрити кризи в управлението на системата за национална сигурност \u201C с научен ръководител проф. Николай Радулов, д.н..