;
Събития

Научно-практическа конференция „Въздухът – от наука към политики“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Zoom Username: zoom-conference@nbu.bg Password: $5d)a2B\\EBv4qDYC Организатори: Лаборатория за анализ и политики за въздуха, НБУ Училище за професионално и продължаващо обучение, НБУ Конференцията си поставя за цел да популяризира системния анализ при изследване на въздуха и формиране на политики и да утвърди изграждането на системен подход за обществена осведоменост относно качеството на въздуха и опазване на околната среда сред академичната общност и гражданите. Събитието се провежда в рамките на Проект \u201EAir Quality Lab of NBU \u2013 Network of Social Learning Related to Air Quality and Environmental Protection\u201C (Лаборатория за качество на въздуха към НБУ \u2013 мрежа за обществена осведоменост относно качеството на въздуха и опазването на околната среда), с подкрепата на Европейска климатична фондация (European Climate Foundation). ПРОГРАМА 10.00-10.15 ч. Димитър Трендафилов, зам.-ректор на НБУ \u2013 поздравителен адрес за откриване на събитието Радосвета Кръстанова, ръководител на Лаборатория за анализ и политики за въздуха, НБУ \u2013 встъпителни думи Панел 1 Наука: От данни към интерпретация 10.15-12.00 ч. Модератор: Александър Симидчиев (Медицински институт на МВР и сдружение \u201EВъздух и здраве\u201C) Атанас Терзийски, Николай Кочев (Пловдивски университет \u201EПаисий Хилендарски\u201C). Мониторинг на атмосферния въздух: От данни към интерпретация и анализ Стефан Димитров (Гражданска мрежа Air Sofia). Гражданска наука и\/за въздух Георги Момеков (Българско научно дружество по фармация). Въздух и здраве в ерата на Сovid-19 Евелина Христова (НБУ). Комуникацията за въздуха \u2013 между науката и политиките: как се комуникира темата въздух? Дискусия Панел 2 Политики и мерки за подобряване на качеството на въздуха 12.00-13.45 ч. Модератор: Радосвета Кръстанова, ръководител на Лаборатория за анализ и политики за въздуха, НБУ Десислава Билева (заместник-кмет направление \u201EЗелена система, екология и земеползване\u201C, Столична община). Новата програма на Столична община за качество на атмосферния въздух \u2013 какво ново по отношение на досегашната Програма за въздуха в София? Ивайло Хлебаров (екологично сдружение \u201EЗа Земята\u201C). Коментар на програмите и политиките на Столична община за качество на въздуха в София Константин Павлов (кмет на район Лозенец, София). Проблеми и мерки за качество на въздуха в район Лозенец \u2013 можем ли да разглеждаме състоянието на въздуха в София \u201Eна парче\u201C? Дискусия