;
Услуги

Видеонаблюдение

infea.bg

Видеокамери

Най-популярни за CCTV са видеокамерите на база на ПЗС-матрици. Основни производители на такива матрици са Sony, Panasonic, Samsung, LG, Hynix. Тяхното използване позволява да се създадат достъпни като цена и високи като качество изделия за широко използване. Обикновено разликата между камери, базирани на матрици от различни производители, се проявява в сложни условия за осветление. В гамата продукти на всеки производител присъстват като евтини и стандартни по параметрите матрици, така и матрици с повишена резолюция и/или чувствителност.

Обективи

Обектив – устройство, предназначено за фокусировка на светлинния поток на матрицата на видеокамерата. Обективите се делят на монофокални (обектив с постоянно фокусно разстояние), вариофокални (обектив с ръчно променливо фокусно разстояние) и трансфокатори (обектив с дистанционно променливо фокусно разстояние). Според начина на управление на диафрагмата обективите се делят на обективи с фиксирана диафрагма, с управление на диафрагма Direct Drive и с управление на диафрагма Video Drive.

Система за видеонаблюдение

Система за видеонаблюдение
— това е програмно-апаратен комплекс (видеокамери, обективи, монитори, регистратори и др. хардуер), предназначен за организация на видеоконтрол както на локални, така и на териториално-разпределени обекти. Към функции на видеонаблюдение се отнася не само защита от престъпници, но и наблюдение за служителите, посетителите в офиса, на склада или в магазина, контрол на дейност в помещение.

Така, система за видеонаблюдение осигурява:
визуален контрол на ситуацията на охраняемия обект — предоставяне на информация на пост за наблюдение в режим на реално време
организация на непрекъсната видеозапис на видеонаблюдението върху дигитален видеорегистратор, което позволява документално да се потвърди факт на нарушение

изпълнение на функциите на охранителна аларма чрез детектори за движение на видеокамери или външни * охранни датчици и информиране на оператора на системата за възникване на тревога в контролираната зона.