;
Видеонаблюдение

Озвучаване и оповестяване

infea.bg

Аварийно оповестяване

Според действащите европейски норми, системите за звуково оповестяване са задължителни за все повече обекти. Те улесняват и регулират процеса на евакуация в случай на пожар или друго бедствие. Системите са необходими за големите обекти, където се струпват повече хора – молове, хотели, обществени и административни сгради и др. Предварително се записват съобщения на един или няколко езика, които се разпространяват при необходимост. Те могат да бъдат стартирани автоматично от пожароизвестителна система или ръчно от оператор.

Фоново озвучаване

Приятната и равномерно звучаща фонова музика придава настроението и атмосферата, необходими за Вашия бизнес – СПА, хотел, офис и др. От друга страна, правилно подбраната фонова музика може да увеличи продажбите в магазините. �?зследване в молове в САЩ е доказало, че намаляването на темпото на фоновата музика от 108 на 60 bpm е довело до увеличаване на продажбите с 38%. Причината е, че по-бавното темпо води до по-бавно придвижване на клиентите и по-дългото им задържане в магазините, което е предпоставка за повече продажби.

Разпространение на рекламни, служебни и информационни съобщения

Тези функции на системата са широко използвани в супермаркети и молове за рекламни съобщения, както и гари за оповестяване на разписанието на влакове и автобуси. При необходимост от излъчване на различен тип съобщения от различни места – рецепция и охрана например, се използват няколко микрофонни станции с различен приоритет.