;
Цени

СКОКОВЕ

infea.bg

УслугиСкок с парашут (за лицензирани парашутисти )

Тип самолет "PIPER"

височина на скока 1200 м

30.00 лв.

височина на скока 3000 м

50.00 лв.Тандем

височина на скока 3000 м

350.00 лв.

видео

120.00 лв.

AFF курс

теория + 7 скока от 3500 м

2 600.00 лв.

Курс на автоматично въже

теория еднократно

350.00 лв.

всеки скок

70.00 лв.


Допълнителни услуги


Наеми пълна екипировка на скок 15.00 лв.

Скатаване главен парашут 6.00 лв.

запасен парашут 60.00 лв.

пълна окомплектовка на парашут 120.00 лв.