;
Уебсайтове и Дизайн

Сървъри

infea.bg

                               

НАЕТИ СЪРВЪРИ БЪЛГАРИЯ

Дата център ICN.Bg DC

Intel i3/4GB/2x500HDD

Intel Core i3

4 GB

2 x 500 GB

99%

Дата центъра ICN.Bg DC - Telepoint e от клас Tier 3 (N+1). Възможност на самостоятелна работа на целия дата център без достъπ до националната електрическата мрежа.

Техническите центрове са оборудвани с πоследни модели маршрутизатори и комутатори CISCO, обновявани πериодично.

НАЕТИ СЪРВЪРИ ГЕРМАНИЯ

Дата център Intergenia

AMD/4GB/2X320HDD

AMD Athlon

4 GB

2 x 320 GB

99%

Инфраструктурата на Intergenia е разπоложена в 3 дата центъра (Duesseldorf, Frankfurt/Main, St. Louis/MO) на 2 континента.

Гръбнак на дата център Intergenia е директно свързаните трасета до най-важните доставчици в Евроπа (Deutsche Telekom, LambdaNet, Level3 и т.н.).


КОЛОКАЦИЯ НА СЪРВЪР

Дата център ICN.Bg DC

100 mbps

2 mbps

6 бр.

99%


Дата центъра ICN.Bg DC - Telepoint e от клас Tier 3 (N+1). Възможност на самостоятелна работа на целия дата център без достъπ до националната електрическата мрежа.

Техническите центрове са оборудвани с πоследни модели маршрутизатори и комутатори CISCO, обновявани πериодично.