;
Мрежови Решения

Телефонни централи

infea.bg

Аналогови телефонни централи Panasonic

Panasonic KX-TEA308

 • 3 външни и 8 вътрешни линии

 • Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение позволява на обаждащия се да достигне директно до желания вътрешен номер

 • Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD)

 • Съвместимост с гласова поща

 • Варианти на прехвърляне на обажданията - невъзможност за пропускане на важните обаждания

 • Детайлна разпечатка на обажданията , личните кодове за достъп и програмируеми забрани позволяват оптимизация на телефонните разходи (опция)

 • За повече удобство: интерфейс за домофон и брава (до 4 домофона и 4 електрическа брави могат да се свързват);


Аналогови хибридни телефонни централи Panasonic

Panasonic KX-TES824

 • 3 външни и 8 вътрешни линии с възможност за разширяване до 8 външни и 24 вътрешни

 • Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение позволява на обаждащия се да достигне директно до желания вътрешен номер

 • Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD)

 • Съвместимост с гласова поща

 • Варианти на прехвърляне на обажданията - невъзможност за пропускане на важните обаждания

 • Детайлна разпечатка на обажданията , личните кодове за достъп и програмируеми забрани позволяват оптимизация на телефонните разходи (опция)

 • За повече удобство: интерфейс за домофон и брава (до 4 домофона и 4 електрическа брави

Panasonic KX-TEM824

 • 6 външни и 16 вътрешни линии с възможност за разширяване до 8 външни и 24 вътрешни

 • Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение позволява на обаждащия се да достигне директно до желания вътрешен номер

 • Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD)

 • Съвместимост с гласова поща

 • Варианти на прехвърляне на обажданията - невъзможност за пропускане на важните обаждания

 • Детайлна разпечатка на обажданията , личните кодове за достъп и програмируеми забрани позволяват оптимизация на телефонните разходи (опция)

 • За повече удобство: интерфейс за домофон и брава (до 4 домофона и 4 електрическа брави могат да се свързват);

Системни апарати за аналогови телефонни системи

Panasonic KX-T7730

 • 16-знаков течнокристален дисплей

 • 12-програмируеми бутона за външни линии

 • 4 бутона за програмиране на функции

 • Светлинна индикация за съобщения

 • Микрофон-говорител

 • Бутон Auto-answer автоматично поемане на повикванията чрез микрофон-говорителя

 • Бутон за конферентна връзка

 • Бутон за насочване на повикванията

Panasonic KX-T7740

 • конзола за директно избиране

 • 32 бутона за директно избиране

 • 32 сигнални лампи заето

Panasonic KX-T7710

 • индикатор за повикване

 • панел с бутони за управление с едно докосване

 • вход за данни