;
Мрежови Решения

Проверка и одитиране на мрежови инфраструктури

infea.bg

Проверка и одитиране на мрежови инфраструктури

В началото на всеки проект или при изисквания от страна на клиента за гарантиране на определени нива на производителност и пропускна способност на мрежовата инфраструктура, експертите на 112BG правят оценка на производителността на мрежовата инфраструктура, конфигурациите на отделните устройства и самите компоненти на клиента. Услугите по одитиране преди пристъпване към проектиране на мрежовата инфраструктура спомагат за проектиране на по-подробна и сигурна мрежова архитектура, съобразена с нуждите на клиента и спецификата на решението.

Услуги за проверка и одитиране на мрежови инфраструктури и архитектури може да се прави и в случай на проблеми. Експертите на 112BG ще предложат уместни действия и процедури за отстраняване на проблема.