;
За нас

Научно-изследователски и технологичен център по земеделие "ПЛАНТИС"

infea.bg

Кои сме ние?

НИТЦЗ "Плантис" ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.


Основни направления в работата на фирмата:


-Научни изследвания: Оптимизация на растежа и развитието на растенията и отражението им върху добивите и качеството на земеделската продукция. Растителен имунитет – механизми и методи за стимулирането му.


- Разработка на нови високорентабилни многофункционални продукти и технологии за управление на добивите и устойчивостта на растенията към болести, насекомни вредители и растения-паразити.


- Анализи на почвени и растителни проби.


- Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие.


- Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност чрез непосредствени срещи и в Интернет.

Философия на НИТЦЗ Плантис: Наука от комерсиален тип – собствени продукти на база на собствени открития и разработки. Наука обърната непосредствено към нуждите на практиката от нови технологии и бързи практически решения на актуални проблеми. Наука заета непосредствено с решаването на екологични проблеми в земеделието – опазването на земеделските земи, растителна продукция с гарантирана чистота, щадяща здравето и живота на хората и животните. Непосредствена връзка на науката с производителите.


Как работим с нашите клиенти?
Ние държим да познаваме и поддържаме непосредствена връзка с всеки наш клиент. Затова всяко начало на съвместна работа започва с разговор за подробно запознаване с нашата работа и продукти, както и за взаимно опознаване. Държим също така на качеството на нашите продукти, поради което искаме всеки клиент сам да се убеди в това. По тази причина съвместната ни работа започва с експерименти, които нашия клиент провежда на своя земя и върху своите култури. Заедно проследяваме ефекта на приложените продукти и отчитаме резултатите. Ако тези резултати задоволяват клиента, през следващата земеделска година преминаваме към приложение на големи площи. Интересът ни включва просперитета на нашите клиенти, поради което приложението на продуктите ни продължава да бъде под наше наблюдение. 
Клиентът на НИТЦЗ "Плантис" ЕООД може да разчита винаги на компетентна и безплатна консултация по приложението на продуктите ни, както и всички въпроси касаещи добивите и качеството на продукцията. НИТЦЗ "Плантис" ЕООД непрекъснато обогатява арсенала си от изследователска апаратура, услуги и компетентност за повишаване на производствените резултати на обслужваните земеделски стопанства. Целта ни е всеки наш клиент, всяка година да е с една крачка напред.


И нещо много важно! Нашите лоялни клиенти може да разчитат на гъвкаво ценообразуване и схеми на плащане според финансовите им възможности.