;
Полезни съвети

Съвети за написване на автобиография

infea.bg

АВТОБИОГРАФИЯ


Автобиографията е вашата ВИЗИТКА ,с която презентирате своите професионални умения на работодателя!!!!


 • Изберете един от европейските формати за CV.

 • Попълнете графите с лични данни като обърнете внимание на адреса. Вписвайте адрес по местоживеене.

 • Подредете длъжностите в хронологичен ред от последната към първата.

 • Впишете точните периоди на работа в съответните фирми.

 • Обърнете внимание на графата, в която трябва да опишете задълженията и отговорностите на предишните си местоработи.

 • Постарайте се да презентирате уменията, които сте придобили в следствие на тези задължения.

 • Изписвайте пълните наименования на длъжностите и не използвайте съкращения, приложими в специфични сфери.

 • Образованието си впишете в хронологичен ред от висше към средно.

 • Впишете в посочените графи всички сертификати удостоверяващи съответни знания.

 • Ако компютърната Ви грамотност включва владеенето на програми извън “офис пакета”, задължително ги впишете.

 • Изтрийте ненужните за вас параграфи, освен ако длъжността не изисква попълването им /например “артистични умения” и др/.


ВАЖНО

Ако при кандидатстването Ви за работа се изисква снимка, то тя задължително трябва да бъде паспортен формат.