;
Edoardo Miroglio wine

Виното на Траките / The Wine of the Thracians

infea.bg

Виното на Траките

Трети фестивал на вина от местни български сортове

Провежда се съвместно с Българска асоциация на професионалните сомелиери - БАПС и Асоциация на търговците на вино в България - АТВБ

Очакваме ви на 19.04.2019 петък и 20.04.19-събота в палата №2 на Международен панаир Пловдив

---

The wine of the Thracians

Third Wine Festival of local Bulgarian grape varieties

Carried out jointly with the Bulgarian Association of Professional Sommeliers - BAPS and the Association of Wine Traders in Bulgaria - AWTB

We are awaiting you on Friday 19.04.2019 and Saturday 20.04.2019 in hall №2 of International Fair Plovdiv