;
Услуги

Трудности при създаване на семейство и интимни връзки

infea.bg

Кога е добре да потърсим външна помощ?

 

  • Завишени и нереалистични очаквания към себе си и партньора
  • Трудности при приемането на реалността,такава каквато е
  • Свръх критичност и взискателност към партньора и себе си
  • Невъзможност за постигане на компромиси и отстъпки в името на връзката и партньорството
  • Прекалено размити граници и прекалена жертвоготовност в името на връзката
  • Примиряване с повтарящи се агресивно поведение, унижение, вербална агресия
  • Липса на емоционална зрялост ,както за нас така и в партньорските отношения

  • Свръх емоционалност, избухливост, нисък праг на търпимост към собствените и чуждите недостатъци, осъдителност