;
Услуги

Преодоляване на травматични събития като развод, раздяла загуба, ниско самочувствие и самооценка

infea.bg

Кога е добре да потърсим външна помощ?

 

  • Силна тъга и трудност при продъжаване на живота
  • Продължаваща дълго време мъка, тъга, вина или друго отрицателно чувство или емоция
  • Самообвинения и обвинения към себе си и другите
  • Отказ от поемане на отговорност, за своята част от случилото се
  • Желание да се стои в състояние на ЖЕРТВА с цел получаване на внимание и грижи повече от необходимото
  • Негативно отношение към себе си и живота
  • Не желание за опит да се създадат нови връзки
  • Само саботиране и подсъзнателно избиране на партньори или връзки, които нямат бъдеще
  • Живот в самота и изолираност