;
Галерия

Boutique Hotel Soli Invicto – Elenovo, Nova Zagora | Хотел Соли Инвикто - Еленово, Нова Загора

infea.bg

Grape-growing and wine-making have been traditional for the region ever since Thracian times. Many ancient authors have praised the Thracian wine, and the recipe has been passed from father to son for generations... This is what I was inspired by! - Edoardo Miroglio

---

От траките до днес, единственият поминък в района е отглеждането на грозде и производството на вино. Не един античен автор е възпял тракийското вино и рецептите които се предават от баща на син, поколения наред... Това е, което ме вдъхнови! - Edoardo Miroglio